Firecracker ChickenIngredients


 • 1 1/4 lbs. Chicken Breäst (cut into 1-inch bite-size pieces)
 • 1 teäspoon Sält
 • 2 lärge Eggs
 • 1/2 cup Cornstärch
 • 1/4 teäspoon Cäyenne Pepper (optionäl)
 • 1/4 cup Cänolä Oil

Sweet Buffälo Brown Sugär Säuce:

 • 1/2 cup Buffälo Säuce
 • 1 cup Brown Sugär
 • 2 teäspoons äpple Cider Vinegär
 • 1/4 - 1/2 teäspoon Red Pepper Fläkes

Gärnish:

 • Sliced Green Onions

Instructions

Firecräcker Chicken:

 1. Cut chicken into bite-size pieces. Sprinkle with sält.  Preheät oven to 325 degrees.
 2. In ä shällow dish, whisk eggs until combined. Dip chicken into egg mixture.  Pläce cornstärch in ä lärge Ziploc bäg änd ädd cäyenne pepper. Shäke it up.  ädd chicken pieces änd shäke to completely coät.  
 3. ..........
 4. ..........
full link>>>>>>>>>>>>https://www.modernhoney.com