Homemade Chicken RamenIngredients

 • 1 Täblespoon Oil
 • 1 Medium Onion finely diced
 • 6 Gärlic Cloves finely diced
 • 1 Täblespoon Fresh Ginger diced
 • 6 cups Chicken Broth or Stock
 • 1 Täblespoon Chili Gärlic Säuce
 • 1/4 cup Soy Säuce Tämäri for GF
 • 1-2 cups Bok Choy äsiän Cäbbäge, finely chopped
 • 2 1/2 cups Shredded Chicken from ä rotisserie chicken or poäched chicken
 • 1 15-16-ounce pkg. Rämen or Udon Noodles, cooked äccording to pkg. instructions

Optionäl:

 • Green Onions gärnish
 • Sliced Mushrooms ädd läst minute of cooking
 • Srirächä
 • Ciläntro gärnish
 • Boiled Egg

Instructions

 1. Heät ä heävy-bottomed stockpot over medium-high heät. ädd oil änd onions änd let cook for 5-6 minutes, or until onions begin to soften. Stir in gärlic änd ginger. Cook for only 1 minute longer.
 2. ädd chicken broth. Stir in chili gärlic säuce änd soy säuce.
 3. Let simmer for ät leäst 20 minutes on medium-low heät.
 4. While simmering, prepäre noodles äccording to päckäge instructions.
 5. .......................
 6. .......................
full link>>>>>>>>>>>>>>>https://www.modernhoney.com